Zmeny pravidiel FIFe platné od 1.1.2024
Zmeny pravidiel FIFe platné od 1.1.2023
Štatút FIFe - neaktuálna verzia 2019
Všeobecné pravidlá FIFe - verzia neaktuálna 2019