Plemenná kniha

SLOVENSKÁ PLEMENNÁ KNIHA MAČIEK FFS

 

S účinnosťou od 1.1.2024 došlo k zmene vo vedení Plemennej knihy. Všetky žiadosti a komunikáciu ohľadom Plemennej knihy je potrebné riešiť iba na uvedených kontaktoch. Kontakty na Plemennú knihu:

Katarína Báliková

telefónne číslo: 0905 154 318

e-mail: black.star.katarina@gmail.com

 

Všetky žiadosti je potrebné posielať iba meilom na formulároch a tlačivách, ktoré sú v prílohách chovateľského poriadku FFS (chovateľský poriadok, vrátane príloh je nižšie), najčastejšie používané žiadosti sú k dispozícii tu:

– žiadosť o vystavenie rodokmeňa FFSvzorový formulár na stiahnutie: *.doc

– žiadosť o import – vzorový formulár na stiahnutie: *.doc

– žiadosť o priznanie názvu Chovateľskej stanice FIFe – vzorový formulár na stiahnutie: *.doc

– ostatné žiadosti (tituly a pod.) zasielate priamo na uvedený email spolu s prílohami.

 

Doterajšie telefónne číslo na Plemennú knihu (0915 908729) je zrušené. 

(v prípade ak s kontaktovaním Plemennej knihy máte problém, napíšte na president@felisslovakia.sk).

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie FFS

Chovatelia

Registračné a chovateľské pravidlá FIFe 2019

Plemená mačiek

Rasy, farby a kresby…

Zobraziť
Vzdelávanie

Kedy očkovať a odčervovať?

VEK MAČIATKA
VETERINÁRNY ÚKON
1 mesiac
Prvé odčervenie
o 14 dní
Druhé odčervenie
8 týždňov / 2 mesiace
Prvá vakcinácia minimálne trojkombináciou
o 14 dní
Tretie odčervenie
12 týždňov
2 vakcinácia minimálne trojkombináciou
Najskôr o 14 dní
Vakcinácia proti besnote
Každé 3 mesiace alebo podľa odporúčania veterinára
Odčervenie
1 x ročne
Revakcinácia proti besnote
1 x ročne
Revakcinácia proti ostatným ochoreniam
Podľa potreby
Používanie prípravkov proti vonkajším parazitom

Tento článok je informatívny. Vakcinačná schéma závisí od typu vakcíny a od veku mačiatka pri prvej vakcinácií. Je vždy potrebné sa riadiť  vakcinačnou schémou, ktorú odporúča výrobca vakcíny. Pred začatím vakcinácie sa poraďte so svojim veterinárnym lekárom.