Plemenná kniha

Otvoriť

OD  12.  NOVEMBRA DO 31.12.2019 BUDE SLUŽBY PLEMENNEJ KNIHY POSKYTOVAŤ NAĎALEJ  MGR.  MONIKA  KOVÁČOVÁ  PHD.

 

Žiadosti posielať na oficiálne emailové adresy plemennakniha@felisslovakia.sk
monika.kovacova@felisslovakia.sk

Dokumenty / žiadosti posielané poštou na PK posielajte výhradne na adresu:
Monika Kováčová
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava

Chovatelia

Registračné a chovateľské pravidlá FIFe 2019

Plemená mačiek

Rasy, farby a kresby…

Zobraziť
Vzdelávanie

Kedy očkovať a odčervovať?

VEK MAČIATKA
VETERINÁRNY ÚKON
1 mesiac
Prvé odčervenie
o 14 dní
Druhé odčervenie
8 týždňov / 2 mesiace
Prvá vakcinácia minimálne trojkombináciou
o 14 dní
Tretie odčervenie
12 týždňov
2 vakcinácia minimálne trojkombináciou
Najskôr o 14 dní
Vakcinácia proti besnote
Každé 3 mesiace alebo podľa odporúčania veterinára
Odčervenie
1 x ročne
Revakcinácia proti besnote
1 x ročne
Revakcinácia proti ostatným ochoreniam
Podľa potreby
Používanie prípravkov proti vonkajším parazitom

Tento článok je informatívny. Vakcinačná schéma závisí od typu vakcíny a od veku mačiatka pri prvej vakcinácií. Je vždy potrebné sa riadiť  vakcinačnou schémou, ktorú odporúča výrobca vakcíny. Pred začatím vakcinácie sa poraďte so svojim veterinárnym lekárom.