Federácia Felis Slovakia

Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava

IČO : 45747741, DIČ: 2120181217

reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238

Prezident:

Mgr. Michal Adamec, PhD.
president@felisslovakia.sk
adamec.miso@gmail.com

0905 470791

Sekretár:

PaedDr. Soňa Ivanková

secretary@felisslovakia.sk

sonaivankova@anipet.sk

0905 292280

Plemenná kniha

POZOR!!! zmena od 1.1.2024

od 1.1.2024 zmena kontaktov na Plemennú knihu FFS.

– všetky žiadosti posielajte na email: plemennakniha@felisslovakia.sk

– telefonický kontakt: 0905 154 318

Gestorom Slovenskej plemennej knihy je Helena Poláčková.

helena@svet-maciek.sk

Zodpovedná za vedenie plemennej knihy je Katarína Báliková.

black.star.katarina@gmail.com

 

podrobnosti ohľadom plemennej knihy, nájdete na podstránke SPKM

Gestor chovateľského programu FFS:

Gestor Chovateľského programu FFS riadi a usmerňuje chov mačiek s cieľom zlepšenia štandardu chovaných mačiek so zreteľom na ich zdravie a pohodu v súlade s pravidlami a štandardami FIFe.
Ing.Nina Mičániová
0915 246854

Faktúry:

Vystavovanie a úhradu faktúr zabezpečuje f. R.G. Uni Servis, spol. s r.o.
Kontakt: fakturacie@felisslovakia.sk
Pri úhradách prosíme o striktné dodržiavanie a uvádzanie správneho Variabilného symbolu platby (VS).

Kontrolór:

Kontrolór je kontrolným orgánom FFS a za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade.

PhDr. Anna Miklošová

7laurenta@gmail.com

Disciplinárna komisia:

1. Zdenko Sigmund – predseda – 0903 455499

zdenko@maciatka-z-bratislavy.sk

2. Andrea Klegová – člen

3. Barbora Ščípová – člen

Medzinárodní posudzovatelia FIFe – členovia FFS

PaedDr. Soňa Ivanková, SK, kategória 1,2
Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 1,2
Lucie Pánková, CZ, kategória 2, 3, 4

Žiaci posudzovatelia FIFe – členovia FFS

Lucie Pánková, CZ, kategória 1