Federácia Felis Slovakia

Karpatská 18, Bratislava

IČO : 45747741, DIČ: 2120181217

reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238

Prezident: Mgr. Michal Adamec, PhD.
president@felisslovakia.sk
adamec.miso@gmail.com

Viceprezident: Renata Černáková
cernakovar@azet.sk

Sekretár: Mgr. Monika Kováčová, PhD.
secretary@felisslovakia.sk

Plemenná kniha

Federácia Felis Slovakia
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava

ZMENA od 1.4.2021 – 0915 908729

plemennakniha@felisslovakia.sk

Revízna komisia:

Predseda:
PhDr. Anna Miklóšová
7laurenta@gmail.com

Členovia:
Mgr. JUDr. Nikoleta Kučerová
nikola.kucerova5@gmail.com

Helena Polačková
helena@svet-maciek.sk

Disciplinárna komisia:

Ing. Silvia Gallee
silviagallee@stonline.sk

Zdenko Sigmund
zdenko@maciatka-z-bratislavy.sk

Eva Nováková
eva.novakova5@gmail.com

Medzinárodní posudzovatelia FIFe – členovia FFS

PaedDr. Soňa Ivanková, SK, kategória 1,2
Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 1,2
Lucie Pánková, CZ, kategória 3

Žiaci posudzovatelia FIFe – členovia FFS

Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 3,4
Lucie Pánková, CZ, kategória 2,4