Federácia Felis Slovakia

Karpatská 18, Bratislava

IČO : 45747741, DIČ: 2120181217

reg. OU- BA-OVVS1-2015/077238

Prezident: PaedDr. Soňa Ivanková
president@felisslovakia.sk

Viceprezident: Ing. Arch. Gabriela Minárová
vicepresident@felisslovakia.sk
gabriela.minarova@felisslovakia.sk

Sekretár: PhDr. Anna Miklošová
secretary@felisslovakia.sk

Člen P FFS: Miroslav Rybár
miroslav.rybar@felisslovakia.sk

Plemenná kniha

Federácia Felis Slovakia
Monika Kováčová
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava

0950 524 218

plemennakniha@felisslovakia.sk
monika.kovacova@felisslovakia.sk

Revízna komisia:

Predseda:
Alena Mosná
luxurycoons@luxurycoons.eu

Členovia:
Helena Polačková
helena@svet-maciek.sk

Andrea Adame
info@adamsfamily.sk

Disciplinárna komisia:

Predseda:
Andrea Klegová
andrea.klegova@gmail.com

Členovia:
Zdenko Sigmund
zdenko.sigmund@mail.t-com.sk

Filip Lehocký
filip.lehocky@gmail.com

Medzinárodní posudzovatelia FIFe – členovia FFS

PaedDr. Soňa Ivanková, SK, kategória 1,2
Donatella Mastrangelo IT, kategória 1,2,3,4
Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 1,2
Lucie Pánková, CZ, kategória 3
Fanny Tavernise, CH, kateória 4
Anna Wilczek, PL, kategória 1,2,3,4

Žiaci posudzovatelia FIFe – členovia FFS

Marta Khamis, CZ, kategória 1,3
Marco Mazoni, IT, kategória 1,2
Ing. arch. Gabriela Minárová, SK, kategória 3,4
Lucie Pánková, CZ, kategória 2,4
Fanny Tavernise, CH, kategória 3