O nás

Federácia Felis Slovakia

Federácia Felis Slovakia, so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava – Staré mesto bola registrovaná Okresným úradom v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy, ktorý rozhodol dňa 21.10.2015 o zápise do registra záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom pod číslom OU- BA-OVVS1 2015/077238, IČO 45747741.

Federácia Felis Slovakia (ďalej „FFS“) je záujmové združenie právnických osôb. Členmi FFS sú občianske združenia ( ďalej „OZ“). Novozaložená organizácia sa od 1.1.2016 stala členom medzinárodnej organizácie Fédération Internationale Féline ( FIFe ).

Zakladajúci členovia

 • CatClub Banská Bystrica
  Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica
 • Občianske združenie Kráľovské mačky / Občianske združenie Royal cats
  Lovinskeho 17, 81104, Bratislava – Staré mesto
 • Mačky Trnava – Felis Tirnavia
  Na Hlinách 10, 917 01 Trnava
 • Mačky – Nitra / Felis – Nitra
  Kasalova 37, 949 01 Nitra
 • Mačky Žilina, o. z.
  Bitarova 202, 010 04 Žilina
 • Slovenská asociácia chovateľov mačiek
  Hornozelenická 18, 900 28 Zálesie
 • Spolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota
  Novomeského 247/17, 979 01 Rimavská Sobota
 • Základná organizácia chovateľov mačiek Slovenského zväzu chovateľov Košice
  Jilemnického 1, 040 18 Košice – mestská časť Staré mesto

V roku 2016 nastala zmena v názve Základnej organizácii chovateľov mačiek Slovenského zväzu chovateľov Košice. na Mačky Košice, o.z, Jilemnického 1, 040 18 Košice – mestská časť Staré mesto

Zmena nastala v názve, zmenili sa štatutári a Stanovy, ktoré boli schválené členskou schôdzou OZ a následne zaevidované na MV SR 30.12.2015.

Dňa 21.2.2017 do Federácie Felis Slovakia bolo prijaté OZ Mačky – Baťovčan, J. Kráľa 1549/44, 95806 Partizánske. Registrácia OZ Mačky – Baťovčan bola uskutočnená 27.1.2017 na MV SR.

Dňa 1.3.2019 do Federácie Felis Slovakia bolo prijaté OZ Terra Felis, Heyrovského 2053/16, 841 03 Bratislava – Lamač. Registrácia nového OZ Terra Felis bola uskutočnená 17.1.2019 na MV SR.

V júni 2020 do Federácie pribudol nový člen – OZ CatRelax so sídlom v Žiari nad Hronom.

Neskôr v priebehu roka 2023 došlo k zníženiu počtu členov a to kvôli ukončeniu členstva OZ Ušľachtilá mačka, OZ Mačky – Baťovčan a OZ Ister Felis.

K 31.1.2024 ukončil členstvo aj Spolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota.