Stanovy FFS
Štatút predstavenstva FFS
Volebný poriadok
Rokovací poriadok
Organizačný poriadok
Disciplinárny poriadok
Disciplinárna komisia
Interná smernica
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 21.07.2018
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 10.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 26.01.2019
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 20.07.2019
Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.10.2018