Stanovy FFS - platné od 22.4.2024
Organizačné a vykonávacie predpisy FFS
Organizačné a vykonávacie predpisy FFS - neplatné verzie
Chovateľský poriadok 2024 + prílohy
Pravidlá súťaže Národný víťaz - NW
Cenník poplatkov FFS
Štatút predstavenstva FFS - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Volebný poriadok - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Rokovací poriadok - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Organizačný poriadok - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Disciplinárny poriadok - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Disciplinárna komisia
Interná smernica - archívny dokument (platný do 11.9.2021)
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 21.07.2018
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 10.02.2018
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 26.01.2019
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS 20.07.2019
Zápisnica z Valného zhromaždenia 27.10.2018