Patríte medzi tých, ktorí by sa radi zúčastnili Medzinárodnej výstavy mačiek ako vystavovateľ ?

Potom ste na správnej adrese. Tu Vám poradíme, ako sa na túto výnimočnú akciu pripraviť.

Pošlite prihlášku na výstavu buď prostredníctvom e mailu alebo elektronicky. Vzor prihlášky nájdete v časti Výstavy a vystavovatelia. Adresu na odoslanie prihlášky nájdete v propozíciach výstavy. Tie nájdete pri jednotlivých výstavách.

Príprava pred výstavou:

Každé plemeno mačky má určité špecifiká vzhľadom na prípravu pred výstavou. Základom je samozrejme výborný zdravotný stav.

Potom je potrebné venovať pozornosť úprave srsti. Pokiaľ sa pravidelne staráte o srsť mačky (česanie, kúpanie), nemali by ste mať veľký problém s jej prípravou. Samozrejme je rozdiel, či má mačka dlhú srsť alebo krátku, či je srsť vode odolná alebo má iné špecifiká. Vo všeobecnosti srsť musí byť vyčesaná a čistá. Len pravidelnou starostlivosťou bude Vaša príprava na výstavu jednoduchšia. Vyčistite uši, oči. Ostrihajte pazúriky.

Pripravte si doklady o mačke. To znamená očkovací preukaz / pet pas (pokiaľ cestujete do zahraničia), kópiu preukazu o pôvode.

Skontrolujte, či mačka je vakcinovaná podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny a podľa pravidiel krajiny, do ktorej cestujete. V propozíciach na výstavu nájdete veterinárne podmienky.

Zvoľte vhodnú prepravku podľa veľkosti mačky na presun mačky na výstavu. Pokiaľ Vaša mačka bude umiestnená počas výstavy v klietke, pripravte si jej dekoráciu tzv. záclonky. Tie pozostávajú z látky, ušité sú podľa veľkosti klietky a zakryté sú s nimi tri strany. Spodok klietky tvorí vankúšiť. Ak sa rozhodnete, že budete používať na výstave vlastnú klietku, ktorú si donesiete, musíte o tom informovať organizátora výstavy aby Vám pripravil vhodné miesto. Okrem dekorácie klietky potrebujete pre mačku obľúbenú hračku, záchodík s podstielkou, misku s vodou a krmivom. Väčšina mačiek počas výstavy neje ale vodu musia mať k dispozícii.

Nezabudnite si pribaliť hrebeň, kefu, potreby na čistenie očí, uší – pre istotu. Vhodný je fén ak je naň mačka zvyknutá, šampón, keby došlo k nehode… a bolo potrebné umyť srsť a vysušiť ju.

Ak chcete mať pohodlie počas výstavy, pribaľte si stoličku. Nie vždy sú k dispozícii na výstave. Môžete si to overiť u organizátora výstavy keď pošlete prihlášku.

Počas výstavy:

Po príchode na výstavu si pripravte veterinárny preukaz / pet pas. Vaša mačka prejde veterinárnou kontrolou a následne potom prejdete k pracovníkom organizačného výboru, ktorí Vám odovzdajú katalóg, číslo pre mačku a označenie Vás ako vystavovateľa. Potom pokračujete do výstavnej haly, kde si nájdete podľa čísla resp. Vášho mena, klietku pre mačku. Upravte si ju a vložte mačku do nej.

Potom si skontrolujte na informačnej tabuli k akému posudzovateľovi ste pridelený. Hľadajte EMS kód t.j. plemeno a farbu alebo plemeno a skupinu. Musí sa zhodovať s EMS kódom, ktorý máte v preukaze o pôvode.

Počas výstavy sledujete buď čísla u daného posudzovateľa alebo počujete vyhlásenie Vášho čísla mačky. Vtedy je potrebné prísť s mačkou ku posudzovateľovi na posúdenie mačky.

Po posúdení, podľa pokynu posudzovateľa, vložte mačku do klietky. V prípade, že vás opätovne bude posudzovateľ volať na ďalší výber do BIV alebo do NOM BIS, riadite sa jeho alebo stevardovými pokynmi. Počas výstavy sledujte svoju mačku, či je všetko v poriadku a podľa možnosti ju nenechávajte bez dozoru. Nezabudnite, čo počas dňa potrebuje vodu a použiť záchodík.

Po výstave:

Pobaľte si všetky svoje veci z klietky, vložte mačku do prepravky a prajem šťastnú cestu domov.