Novinky

FIFe GA 2019 Bratislava

By 6. apríla 2019 No Comments

Generálne zasadnutie Fédération Internationale Féline ( FIFe )
Bratislava, 30. – 31. 5. 2019

Rok 2019 je pre Federáciu Felis Slovakia významným rokom. Naša organizácia sa po tretíkrát stáva hosťujúcou organizáciou pre Generálne zasadnutie FIFe, ktoré sa bude konať v Bratislave, v dňoch 30. – 31. 5.2019.

Čo je Fédération Internationale Féline a kto je jej členom ?

FIFe je medzinárodná organizácia chovateľov a milovníkov mačiek, ktorého členmi sú kluby, federácie, organizácie z rôznych krajín sveta. V súčasnosti má FIFe 43 členov zo 41 krajín. Z Európy je to 33 krajín, zo stredného východu jedna krajina, z Ázie tri krajiny, z Ameriky štyri krajiny.

Čo rozumieme pod Generálnym zasadnutím FIFe ?

Každý rok posledný májový týždeň vo štvrtok a v piatok, zasadá Generálne zasadnutie FIFe.
Účastníkmi sú zástupcovia jednotlivých krajín, členovia Predsedníctva FIFe, členovia jednotlivých komisii a hostia.
Každá členská krajina FIFe deleguje svojho zástupcu, ktorého úlohou je hájiť záujmy svojich individuálnych členov. Predkladá návrhy, diskutuje o predložených návrhoch a to všetko vždy s cieľom hlasovať za záujmy svojich členov. Každý národný člen FIFe môže predložiť maximálne 3 návrhy na Generálnom zasadnutí. Návrhy, ktoré boli odmietnuté alebo za ktoré sa hlasovalo, nemôžu byť opäť predložené skôr ako za 2 roky.

Predsedníctvo a každá komisia FIFe môžu predložiť maximálne 10 návrhov za rok na Generálne zasadnutie. Výnimky môže udeliť Predsedníctvo FIFe ak sú návrhy dobre motivované

Pred tým ako sa začne samotné Generálne zasadnutie FIFe, jednotliví členovia FIFe pripravia svoje návrhy na zmenu dokumentov FIFe.

Kto rozhoduje o tom, kde bude Generálne zasadnutie FIFe ?

Miesto konania Generálneho zasadnutia schvaľuje na základe žiadosti národného člena FIFe Predsedníctvo FIFe.

Čo predchádza Generálnemu zasadnutia FIFe z pohľadu hosťujúcej krajiny ?

Hosťujúca krajina predloží organizátorovi Generálneho zasadnutia FIFe návrh na miesto konania Generálneho zasadnutia. Zároveň organizačne pripraví stretnutie Predstavenstva FIFe so zástupcami hotela kde účastníci budú ubytovaní, budú sa stravovať a kde budú prebiehať jednotlivé rokovania.
Úlohou hosťujúcej krajiny je pripraviť pre účastníkov čo najpodrobnejšie informácie o mieste konania Generálneho zasadnutia, o vhodnej preprave z letiska na miesto konania a v neposlednom rade sa postarať aby Generálne zasadnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére k čomu slúži pripravený večerný program pre účastníkov.
Hosťujúca krajina sa snaží predstaviť účastníkom svoju krajinu, zvyky, tradičnú kuchyňu a kultúru.

Čo predchádza Generálnemu zasadnutiu FIFe ?

Generálnemu zasadnutiu predchádza zasadnutie odborných komisií FIFe ako výstavnej, posudzovateľskej, zdravotnej, registračnej a chovateľskej, disciplinárnej.
Úlohou komisií je prediskutovať s navrhovateľmi ich návrhy a poskytnúť im názor na uvedený návrh ešte pred samotným Generálnym zasadnutím.

Ako prebieha Generálne zasadnutie FIFe ?

Generálne zasadnutie FIFe začína privítaním účastníkov a osobným predstavením jednotlivých zástupcov členských krajín FIFe.

Správy o činnosti predkladajú jednotliví členovia predsedníctva, pokladník a kontrolór a po nich predsedovia jednotlivých komisií. Rovnako je predložená správa o finančnom rozpočte na ďalší rok.
Každoročne prebiehajú voľby na uvoľnené miesta do jednotlivých komisií, do predsedníctva FIFe.
Návrhy od jednotlivých členov FIFe, komisii, predsedníctva sú rozdelené podľa toho, ku ktorému dokumentu patria. Predkladateľ návrhu v úvode svoj návrh predstaví a nasleduje diskusia k nemu. Na záver sa návrh schváli, neschváli alebo zruší. Návrh zrušiť môže len predkladateľ.

Nie je dovolené vymeniť kontexty návrhu pred, počas, alebo na Generálnom zasadnutí. Návrh môže byť len formulovaný ak zmysel zostáva ten istý, alebo ak preklad do jazyka ( anglického, nemeckého alebo francúzskeho ) nie je správny.

Generálne zasadnutie skončí až po prerokovaní všetkých návrhov.

V prípade, že Vás budú zaujímať návrhy, ktoré budú prediskutované na Generálnom zasadnutí FIFe v tomto roku, budete môcť si ich prečítať po ich zverejnení na FIFe web stránke : https://www.fifeweb.org v priebehu mesiaca máj.