NezaradenéNovinky

Národný víťaz 2022 (NW FFS)

By 15. mája 2023 No Comments

Federácia Felis Slovakia oznamuje všetkým členom FFS, ktorí sa v roku 2022 zúčastňovali medzinárodných výstav mačiek na Slovensku a splnili podmienky súťaže Národný víťaz – v zmysle schváleného dokumentu „Podmienky súťaže Národný víťaz“ (schválenú verziu podmienok zasielam v prílohe), v zmysle bodu 6 Podmienok súťaže NW FFS, spôsob zasielanie dokumentácie potvrdzujúcej bodové hodnotenie.

TU: NW 2022-tabuľka stiahnite tabuľku, do ktorej je potrebné vyplniť za jednotlivé mačky, ktoré ako majiteľ prihlasujete do súťaže NW 2022, údaje o absolvovaných výstavách a ich výsledkoch. Vyplnenú tabuľku, spolu s kópiami diplomov a posudkov z týchto výstav je potrebné poslať do 31.5.2023 emailom na adresu president@felisslovakia.sk.

(v prípade ak máte záujem sa do súťaže NW zapojiť, ale z relevantných dôvodov by ste nestihli poslať skeny dokladov, stačí, keď pošlete do uvedeného termínu túto informáciu meilom).

Zároveň dávam do pozornosti, že dokument „Podmienky súťaže NW FFS“ sú platné trvalo a teda súťaž o NW 2023 sa považuje za vyhlásenú a na konci roka sa môžete uchádzať a zaslať podklady aj do súťaže o NW FFS za rok 2023.

Aktuálne znenie a podmienky súťaže Národný víťaz sú zverejnené aj v časti Výstavy FFS, ale nájdete ich aj tu:

Podmienky súťaže Národný víťaz FFS-schválené

Tešíme sa na úspešných vystavovateľov a ich mačky.

FFS