Novinky

Zvolený kontrolór + ďalšie kolo volieb

By 2. januára 2024 No Comments

Federácia Felis Slovakia oznamuje všetkým členom FFS, že dňa 13. decembra 2023 sa konalo online zasadnutie Správnej rady FFS.

Na zasadnutí prebiehali aj doplňujúce voľby a podarilo sa zvoliť Kontrolóra FFS.

Kontrolórom FFS sa stala PhDr. Anna Miklošová – k zvoleniu za kontrolórku gratulujeme!

Ostatné funkcie zvolené neboli, keďže žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Nové voľby sú opätovne vyhlásené a budú sa konať dňa 17.1.2024 na online zasadnutí Správnej rady FFS – ide teda o voľby do nasledovných funkcií:

  1. Prezident FFS
  2. Sekretár FFS
  3. Gestor Plemennej knihy FFS.

Kandidáti na funkcie, ktoré budú volené môžu zaslať kandidatúru do 10.1.2024. Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na predpísanom tlačive na adresu oz@felisslovakia.sk. Súčasťou žiadosti musí byť sken podpísaného tlačiva. Dotazník kandidáta – na stiahnutie tu.

Popis, úlohy a zodpovednosť jednotlivých funkcií je uvedený v Organizačných a vykonávacích predpisoch FFS, rovnako ako aj volebný poriadok.

Prezident FFS