Novinky

Voľby členov Disciplinárnej komisie – zoznam kandidátov

By 18. mája 2024 No Comments

Federácia Felis Slovakia oznamuje všetkým členom FFS, že dňa 4. júna 2024 sa na zasadnutí Správnej rady FFS budú konať voľby 3 členov Disciplinárnej komisie FFS.

Zoznam kandidátov, ktorí budú volení je k dispozícii na stiahnutie tu.

Kandidáti na funkcie, ktoré budú volené mohli zaslať kandidatúru do 28.05.2024 na predpísanom tlačive na adresu oz@felisslovakia.sk. Súčasťou žiadosti musel byť sken podpísaného tlačiva – dotazník kandidáta – na stiahnutie tu.

Popis, úlohy a zodpovednosť jednotlivých funkcií je uvedený v Organizačných a vykonávacích predpisoch FFS, rovnako ako aj volebný poriadok.

Prezident FFS