Projekt zamedzenia premnoženia mačiek v mestách a na dedinách

Veľmi často diskutovaným problémom je premnoženie divo žijúcich mačiek v mestách a na dedinách. Z toho dôvodu si dovoľujeme predložiť návrh, ako problém riešiť v súlade so spôsobom a správaním mačiek, ich genetickou pred dispozíciou a spolu s ich reprodukčným procesom.

Mačka je spoločenský tvor, ktorá vyhľadáva spoločenstvo zvierat a ľudí. U divo žijúcich mačiek môžeme pozorovať komunitu mačiek, kde spôsob života vedie k veľmi častým pôrodom a zvýšeným výskytom mačiek v určitých lokalitách, ktoré mačkám vyhovujú. Vzhľadom na to, že mačka je schopná v priebehu roka mať až 3 vrhy s priemerným počtom mačiatok 4 – 6, dochádza v priaznivých klimatických podmienkach k premnoženiu mačiek. Príroda prirodzene reguluje počty živo narodených mačiatok, kde prežije len silný jedinec, ale tu veľkú úlohu zohráva človek. Na jednej strane kŕmi divo žijúce mačky, na druhej ich likviduje.

Túlavé a opustené mačky sa sami od seba túlavými nestali. Sú to mačky, ktoré predtým niekomu patrili, mali svoj domov a ruky ktoré ich hladili a opatrovali. Už sa nikto nedozvie, prečo zostali žiť na ulici ako bezdomovci a tuláci, či sa svojmu človeku zunovali, či ich spriaznená duša navždy opustila a nemal ich potom kto prichýliť. Alebo sú to potomkovia týchto nešťastníkov, ktorí opateru a lásku nikdy nepoznali a prežívajú podľa toho, aké majú možnosti. Jedno je isté, za to, že sú na ulici, môže človek. A paradoxne človek / i keď nie ten istý, ktorý ich opustil / sa mi teraz snaží pomôcť. Preto vznikla myšlienka pomoci opustených a túlavým mačkám.

V spolupráci s veterinárnymi lekármi a dobrovoľníkmi, je možné problém z dlhodobého hľadiska riešiť prostredníctvom umelej kastrácie mačiek bez ohľadu na pohlavie. K tomu navrhujeme nasledovný postup:

  • lokalizovať najväčší výskyt divo žijúcich mačiek v meste alebo na dedine pomocou dobrovoľníkov z uvedenej lokality,
  • dobrovoľník postupne si získa dôveru ( pravidelným kŕmením mačiek ) k postupnému odchytu zvierat. Násilný odchyt vedie k stresu, až týraniu mačiek,
  • odchyt do transportných prepraviek zabezpečí dobrovoľník v spolupráci s veterinárnym lekárom,
  • veterinárny lekár uskutoční sterilizáciu mačky, na základe dohodnutého označenia o vykonaní kastrácie,
  • a v spolupráci s organizáciou na ochranu zvierat pripraví umiestnenie mačky po uskutočnenej sterilizácii, prípadne, ak by to bolo reálne, prebehla by aj ich adopcia a umiestnenie do nového domova,
  • mačka, ktorá po sterilizácii je fyzicky zdravá sa opätovne vráti do pôvodného prostredia.

Nesúhlasíme s návrhom, aby bol vydaný zákon, prípadne nariadenie o zákaze kŕmenia mačiek. Nevedie to k riešeniu problému, ale k týraniu zvierat. Taktiež nemôžeme súhlasiť s návrhom, aby sterilizované mačky boli premiestnené do inej lokality. Opätovne to problém nerieši, pretože na uvoľnené miesto prídu ďalšie nesterilizované mačky. Mačky nie sú škodcovia, po boku človeku žijú už stáročia, či už oslavované alebo zatracované. Ale boli tu vždy preto, aby chytali myši a iné hlodavce, udržiavali rovnováhu a zabraňovali ich premnoženiu.

Preto by si človek mal uvedomiť , že mačka nie je škodca, ale dôležitý pomocník.

Projekt je finančne pomerne náročný, ale je to otázka postupného odchytu a následnej sterilizácii, takže každoročne môže na tento projekt mesto prípadne obec vyčleniť toľko finančných prostriedkov, koľko je k dispozícii.

Návrhy na riešenie tejto problematiky už sú, je potrebné ešte ich zrealizovať pomocou jednotnej a vytrvalej spolupráce ľudí, útulkov a veterinárnych lekárov.